Dokumenty

Aby wypożyczyć mundury:
1. Pobierz formularz otwarcia wypożyczenia
2. Formularz wypełnia uprawniona osoba z kierownictwa produkcji projektu – wraz z pieczątka oraz czytelnym podpisem i odsyła do Nas ze swojego adres mail.
3. Skan formularza prześlij na Nasz adres mailowy: mundurywarszawa@gmail.com
4. Zapoznaj się z cennikiem czyszczenia i zniszczenia.
5. Umów się telefonicznie: Magda 501 34 30 31
5. Zapraszamy – mundury możesz wybrać samodzielnie lub przesłać wymiary, a my skompletujemy je za Ciebie.

Odesłanie wypełnionego formularza równoznaczne jest w akceptacją cennika.

Formularz otwarcia

Formularz otwarcia wypożyczenia

Formularz czyszczenia

Cennik czyszczenia i zniszczenia